Radiotherapie verhoogt overlevingskans bij prostaatkanker

Radiotherapie toegevoegd aan hormonale therapie blijkt een effectievere behandeling dan hormonale therapie alleen bij patiënten met een hoog-risico prostaatkanker.
Tijdens de 52e jaarlijkse bijeenkomst van de American Society for Radiation Oncology (ASTRO) in San Diego werden de resultaten gepresenteerd van een internationaal onderzoek naar de effectiviteit van radiotherapie naast hormonale therapie bij prostaatkankerpatiënten (de SPCG-7-trial). Ruim 1200 prostaatkankerpatiënten met een hoog-risico prostaatkanker werden geïncludeerd in de studie.
  • Een hoogrisico prostaatcarcinoom werd gedefinieerd als:
  • T3 of T4 tumor
  • T2 & PSA > 40 μg/l
  • T2 & PSA > 20 μg/l & Gleason Score ≥ 8
Veruit de meeste patiënten hadden een T3 of T4 tumor.
De 10-jaar ziekte-specifieke overlijdensrisico worden geschat op 15% bij patiënten die met bestraling in combinatie met hormonale therapie werden behandeld en op 23% bij patiënten die met hormonale therapie alleen werden behandeld. De toxiciteit was vergelijkbaar bij beide groepen.
De auteurs concluderen dat de combinatiebehandeling leidt tot een verbetering in overleving en ziekte-specifieke overleving, zonder noemenswaardige toename in toxiciteit en dat de combinatiebehandeling daarom de standaardbehandeling zou moeten zijn voor deze patiënten. waarde van MRI als screening werd beoordeeld bij mensen met een erfelijke aanleg voor borstkanker in een groot Nederlands onderzoek.
ASTRO 2010

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol