Rapport over verschillen in kankerzorg in Nederland

De kwaliteit van kankerzorg in Nederland is hoog, zo blijkt uit internationaal vergelijkende studies. Wel bestaat er - in Nederland en in andere landen met een goede kankerzorg - een grote variatie in de kwaliteit van oncologische zorg tussen ziekenhuizen. Dit concludeert de Signaleringscommissie Kanker van KWF Kankerbestrijding in het rapport 'Kwaliteit van kankerzorg in Nederland'.
Het rapport doet aanbevelingen voor verbetering van de kankerzorg. Medisch specialisten moeten kwaliteitscriteria vaststellen per tumorsoort en informatie over wijze en uitkomst van de behandeling met elkaar delen ('spiegelinformatie'). Ook is concentratie noodzakelijk van oncologische zorg voor tumoren die weinig voorkomen. Er zijn op dit moment onvoldoende gegevens beschikbaar om het ontstaan en het effect van deze verschillen te kunnen duiden voor de patiënt. 'Het is van het grootste belang dat op korte termijn uitgebreidere betrouwbare kwaliteitsinformatie beschikbaar komt', aldus de commissie.
(Bron: KWF Kankerbestrijding)

Radiotherapie Nederland

patientenvoorlichting bestraling


selecteer hier en bekijk diapresentaties over radiotherapie (bestraling)Wij onderschrijven de gedragscode van de Health On the Net Foundation
© 2012 Marjan van de Pol